Quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng (NTD) đang xảy ra khá phổ biến, thường xuyên, nhất là trong thời điểm sôi động của mùa mua sắm Tết. Tuy vậy, NTD lại không mấy mặn mà với việc khiếu kiện, khiếu nại. Còn các cơ quan chức năng, Hội bảo vệ NTD cũng chỉ tham gia với vai trò thương lượng khi có đơn khiếu kiện.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19, nhiều người tiêu dùng đã chuyển từ mua trực tiếp sang mua trực tuyến (online). Đây cũng chính là “cơ hội” lớn để ngành bán lẻ tại Hà Tĩnh xác định lại cách thức kinh doanh, phát triển theo xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19, nhiều người tiêu dùng đã chuyển từ mua trực tiếp sang mua trực tuyến (online). Đây cũng chính là “cơ hội” lớn để ngành bán lẻ tại Hà Tĩnh xác định lại cách thức kinh doanh, phát triển theo xu hướng tiêu dùng hiện đại.